Welkom 


PK Consultancy BV is een organisatie adviesbureau en begeleidt verandertrajecten binnen diverse organisaties. PK Consultancy BV biedt in deze verandertrajecten ondersteuning aan organisaties in de functies van procesmanager, project- en interim manager. Omdat ICT een centrale rol speelt in proces-en projectmanagement, verricht PK Consultancy BV opdrachten die zich bevinden op het snijvlak van Business, Processen en ICT.  

PK Consultancy BV is in 1999 door Petra Middag opgericht en heeft in de afgelopen jaren voornamelijk opdrachten uitgevoerd in de financiële dienstverlening. Opdrachtgevers zijn onder andere Rabobank, ING, De Welten Groep, Dutch Banking Partners, Professional Bankers, Brainnet en Head First. 


Werkwijze 


In de verandertrajecten wordt er allereerst een analyse gemaakt om te kijken op welke punten de bedrijfsorganisatie verbeterd kan worden. Vervolgens formuleren we verbetervoorstellen en een plan van aanpak om de wijzigingen in de organisatie door te voeren. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd volgens de Prince2 Methodiek. Tot slot richten we instrumenten in om de wijzigingen en veranderingen te kunnen borgen.

Bij het analyseren van uw organisatie, kijken we naar de doelstellingen van de organisatie, en datgene wat binnen de organisatie gedaan wordt om deze doelstellingen te realiseren. We kijken daarbij vooral naar de bedrijfsprocessen en hoe deze ingericht zijn.