Welkom

    Een groeiende groep ouders neemt het initiatief om kleinschalige woonvormen te realiseren voor hun kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  Een belangrijke reden om dit te doen komt voort uit onvrede met het bestaande zorgaanbod. Ouders vinden instellingen te groot, ze maken zich ongerust over het gebrek aan privacy of de sfeer in bestaande woonvormen. Ouders nemen in toenemende mate zelf het initiatief om een passende woning voor hun kind te kopen. Daarbij wordt de benodigde zorg als maatwerk ingekocht. De financiering vanuit het persoonsgebonden budget speelt hier een belangrijke rol in, omdat deze ruimte biedt voor maximale creativiteit.  Niet alleen ouders nemen het initiatief voor een passende woonvorm. Ook andere particulieren starten in toenemende mate kleinschalige zorginitiatieven.

    Voor het realiseren van zo’n initiatief heb je een lange adem nodig. Het belangrijkste is een duidelijke visie op wat je wilt realiseren, een stip op de horizon waar je als groep naartoe werkt. En tot slot, de eigenwijsheid en het zelfvertrouwen om te laten zien dat het kan, dat vernieuwende zorg concepten werken. PK Consultancy biedt ouders en andere particuliere initiatiefnemers ondersteuning bij het opzetten en vormgeven van kleinschalige zorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.